Hotline
+84 274 3610292
+84 918 930 568
PRODUCTION PROCESS
:: Labour Opacity ::
Liên hoan tổng kết năm 2016  

Orther News
Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020
KIM THANH A LIMITTED COMPANY
107/20 Thu Khoa Huan Street, Binh Phuoc A, Binh Chuan Ward, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 274 3610292    Fax: +84 274 3610433    HP: +84 918 930 568
Web: http://www.kimthanha.com     Email: contact@kimthanha.com
Copyright © 2009 Kimthanha.com. All rights reserved.