Hotline
+84 274 3610292
+84 918 930 568
PRODUCTION PROCESS
:: Flooring > ACACIA FLOORING ::
TRÀM BÔNG VÀNG: là gỗ nặng chắc, tỷ trọng từ 800 đến 850 kg/m3, vân gỗ có màu vàng sáng, đẹp, ít khuyết tật.

Ván sàn tràm bông vàng SOLID, sơn UV hoàn thiện
Ván sàn tràm bông vàng, màu walnut, sơn UV hoàn thiện


VÁN SÀN TRÀM BÔNG VÀNG FJL-4P

Chất lượngChủng loạiSơn phủQuy cách (mm)Đóng gói hộp(m2)
A/AB/ABC UNI Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 90 x 1820 10 pcs/1.638
AB/ABC RANDOM Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 90 x RL (1950) 10 pcs/1.755
AB/ABC UNI Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 120 x 1820 7 pcs/1.529
ABC RANDOM Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 120 x RL (1950) 7 pcs/1.638
AB FJL-3P/4P Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 120/150/ x 1820 7 pcs/ 6pcs
AB Herringbone Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 60 x 420 65 pcs/1.638
AB Herringbone Non-coat/UV/UV Oil/Oil 15 x 80 x 560 -OTHERS PROCESS
WHTE OAK FLOORING
RUBBER WOOD FLOORING
WOOD DECKING
OTHER PRODUCTS
 
KIM THANH A LIMITTED COMPANY
107/20 Thu Khoa Huan Street, Binh Phuoc A, Binh Chuan Ward, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 274 3610292    Fax: +84 274 3610433    HP: +84 918 930 568
Web: http://www.kimthanha.com     Email: contact@kimthanha.com
Copyright © 2009 Kimthanha.com. All rights reserved.