Hotline
+84 274 3610292
+84 918 930 568
PRODUCTION PROCESS
:: Laminated wood > ACACIA PANELS ::
Nguyên liệu gỗ tràm bông vàng, tràm F1 nặng chắc, độ ẩm 8 ~ 12%. Cưa xẻ không tim ruột mặt trên, mặt dưới dính tim ruột nhẹ.

ACACIA PANELS AB


ACACIA PANELS BCOTHERS PROCESS
OTHER PRODUCTS
WHITE OAK PANELS
RUBBER WOOD FINGER JOINT LAMINATED BOARDS
 
KIM THANH A LIMITTED COMPANY
107/20 Thu Khoa Huan Street, Binh Phuoc A, Binh Chuan Ward, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 274 3610292    Fax: +84 274 3610433    HP: +84 918 930 568
Web: http://www.kimthanha.com     Email: contact@kimthanha.com
Copyright © 2009 Kimthanha.com. All rights reserved.